Kurumsal Kimlik Çözümleri

Kurumsal Kimlik Çözümleri

Kurumsal kimlik; herhangi bir firmanın, kurumun veya vakfın hem kendi içerisinde hem de sektördeki duruşunu tanımlayan bir kimliktir. Firmanın kendisini diğer firmalardan ayırabilmesini sağlayan etkendir.

Kurumsal Kimlik Kavramı Neleri Kapsamaktadır?

Kurumsal kimlik kavramının kapsadıkları şunlardır:

 • İlgili firmanın ürettiği ürünler ve ürünlerin ambalajları kurumsal kimliğin kapsamındadır.
 • İlgili firmanın bulunduğu bina, ofis ya da şantiye gibi yerler kurumsal kimlik kavramının kapsamındadır.
 • İlgili firmaya ait tabelalar veya ilgili firmaya yönlendirme yapan araçlar kurumsal kimlik kavramını kapsamaktadır.
 • İlgili firmanın düzenlediği sergiler, fuarlar ve bu tarz etkinlikler kurumsal kimlik kavramının kapsamındadır.
 • İlgili firmaya ait olan ve bu firmanın içerisinde de dışarısında da kullanılan zarflar, dosyalar, antetli kağıtlar kurumsal kimlik kavramının kapsamındadır.
 • Firma elemanlarının kartvizitleri, firmanın adına kesilmiş olan faturalar, firmadan alınmış olan sertifikalar kurumsal kimlik kavramının kapsamındadır.
 • Firmaya ait olan kataloglar, broşürler, çeşitli yayınlar ve raporlar kurumsal kimlik kavramının kapsamındadır.
 • İlgili firmanın promosyon amacı ile piyasaya sürdüğü ajanda, takvim, bloknot, bayrak gibi ürünler kurumsal kimlik kavramının kapsamındadır.

Kurumsal Kimlik Türleri Nelerdir?

Kurumsal kimlik türleri şunlardır:

 • Bütüncül Kimlik: İlgili kuruma ait olan kimliğin; bütün alanlarda ortak tek bir gösterge şeklinde kullanıldığı kimliktir. Bu tarz kimliği kullanan firmalara bir örnek vermek gerekir ise; BP bütüncül kimlik kullanmaktadır.
 • Onaylanan/desteklenmiş kimlik: Üst kimliğin olduğu bir kimlik çeşididir. Üstte tek bir kurum vardır ve bu kuruma bağlı olup, farklı alanlarda faaliyet gösteren farklı farklı kurumlar bulunmaktadır. Ancak herkes tarafından bu kurumların bir üst kurumunun olduğu bilinmektedir. Bu kimlik türüne örnek vermek gerekir ise; Sabancı ve Koç onaylanan/desteklenen kimlik türünü kullanan kurumlardır.
 • Marka kimliği: Birbirleriyle rekabet içerisinde olan, belirli bir imaj sahibi olan ve aynı üst kuruma bağlı olan kurumların sahip oldukları kimliklerdir. Bu kimlik türüne bir örnek vermek gerekir ise; P&G marka kimliğine örnektir.

Kurumsal Kimlik Oluşturma Aşamaları Nelerdir?

Kurumsal kimlik oluşturma aşamaları şu şekildedir:

 • Yapılacak olan işin belirlenmesi ve bunun ile ilgili gerekli onayların alınmasından sonraki ilk aşama tasarım sürecidir. Yapılacak olan tasarımın nasıl olacağı konusunda kararların verildiği aşamadır.
 • İkinci aşama olan zamanlama aşamasında; yapılacak olan tasarımın zamana uygunluğu analiz edilmektedir. İçinde bulunulan çağın beklentilerini karşılayabiliyor olması ve firmanın çağdaşlığını korumasına yardımcı olması gereklidir.
 • Üçüncü aşama olan sunum aşamasında; bu aşamaya kadar hazırlanmış olanlar, onay alabilmek amacı ile firma yetkililerine sunulmaktadır.
 • Dördüncü aşama olan düzeltme aşamasında; firma yetkililerinin beğenmediği, düzeltilmesini istediği noktalar belirlenmektedir ve bu noktalarda düzeltmeler yapılmaktadır.
 • Beşinci aşama olan basılma ve yayılma aşaması; firma yetkililerinin onay verdikleri çalışmaların basıldığı ve doğru zamanlama ile doğru hedef kitleye yayıldığı aşamadır.

Kurumsal Kimlik Oluşturmanın Faydaları Nelerdir?

Kurumsal kimlik oluşturmanın faydaları şunlardır:

 • Tasarımda kararlılığın olması durumunda, tasarımın uzun süre boyunca kullanılabilmesi ve marka imajının korunabilmesi mümkün olmaktadır.
 • Potansiyel müşterilere verilen şirket imajının güven vermesi ve kaliteli bir imaj olması adına önemlidir. Yeni bir işletme olunsa dahi; kişilerin işletmelerine sektörde gerekli olan yeri açabilmesine olanak sağlar.
 • Yenilikçi ve farklı bir yaklaşım izlenmesi durumunda; kişinin markasına rakiplerine göre daha farklı bir yer edindirebilmesine olanak sağlamaktadır.
 • Müşterilerin markayı daha kolay hatırlayabilmesini ve dolayısı ile de satın alma konusunda da bu markayı tercih etmesini sağlar.