Kurumsal Kimlik Çalışmalarınızda Yanınızdayız

Kurumsal Kimlik Çalışmalarınızda Yanınızdayız

Kurumsal kimlik tasarımı, hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin bütün şirketlerin alanında uzman iletişimciler ile tamamlaması gereken faaliyetler bütünü demektir.

Kurumsal kimlik tasarımı, hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin bütün şirketlerin alanında uzman iletişimciler ile tamamlaması gereken faaliyetler bütünü demektir. Bu noktada şirketler, sektörel bazda yaşadıkları yoğun rekabet ortamından sıyrılabilmek ve rakiplerinden bir adım öne çıkabilmek için kurumsallık alanında yatırımlarını sürdürmektedir. Ancak kurumsal kimlik kazanımı yalnızca belirli prosedürlerin uygulanması ile söz konusu olan bir süreç değildir. Çünkü kurumsal kimliğin en iyi şekilde oluşturulması ve burada yaratılan imajın müşterilere yani hedef kitleye aktarılması büyük oranda tecrübe ile yaratıcılık gerektiren faaliyetlerin sonucudur.


Kurumsal Kimlik Nedir?

Özellikle son yıllarda, başta iş dünyasına yeni atılan şirketlerin sahipleri olmak üzere pek çok firma kurumsal kimlik nedir sorusunun yanıtını aramaktadır. Temel anlamda kurumsal kimlik kavramı; bir şirketin hem şirketi içi dinamiklerinden yansıtılan hem de şirket dışında müşterilerin, rakip firmaların ve diğer unsurların gözünde şirketin temsil ettiği tüm değerler bütünüdür. Dolayısıyla şirketinizin duruşu, davranışı, imajı ve faaliyetleri aynı zamanda şirketinizin kurumsal kimliğini oluşturan faktörlerdir. 

Söz konusu kavramı daha da yalınlaştırmak gerekirse kurumsal kimlik, firmanızın iç ve dış dünyadan görünen yüzü olmakla birlikte firmanız hakkında fikir yürüten kişilerin zihninde oluşan imgeyi meydana getiren temel taşlardan biridir. 

Kurumsal Kimliğin Faydaları Nelerdir?

Kurumsal kimlik tasarımı iyi yapılan şirketlerin pek çok alanda öne çıktığı ve rakiplerini geride bıraktığı görülmektedir. Zira alanında uzman kişiler tarafından tasarlanmış bir kurumsal kimliğe sahip olan şirketler;

  • Müşterilerin veya hedef kitlenin gözünde saygınlık kazanır,
  • Marka olma ve markalaşma konusunda önemli yol alır,
  • Müşterilerde veya hedef kitlede bilinirliği artar,
  • Müşterilerin firmanızı tercih etmesinde önemli payı olan marka sadakatini oluşturur.

Netice itibarıyla iyi dizayn edilmiş bir kurumsal kimlik, firmaya adeta seviye atlatmaktadır. Öte yandan tüm iş sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren bütün firmalar için gelişimin sonu olmadığından, söz konusu kurumsal kimliğin sürekli devinim göstermesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. İşte bu tür işlemlerin hayata geçirilmesinde de alanında uzman kişilerin yaratıcı faaliyetleri büyük rol oynamaktadır.

Kurumsal Kimlik Ekipmanları Nelerdir?

Firmalar sektörde faaliyetlerini artırarak daha fazla müşteriye ulaşmak ve bunun sonucunda da daha fazla kâr edebilmek için kurumsal kimlik çalışmalarına büyük önem vermektedir. Bilindiği üzere kurumsal kimlik bir firmanın tüm alanlardaki imajına yönelik faaliyetleri kapsadığından birtakım ekipmanların bu doğrultuda tasarlanması gerekmektedir. Dolayısıyla iş yaptığı sektör hangisi olursa olsun, ister ürün isterse de hizmet sağlayıcısı olsun tüm şirketlerin bazı kritik noktalarda kurumsal kimlik faaliyetlerinde bulunması, verimliliğin ve kârlılığın artmasında kaçınılmaz olmaktadır.

Bu kapsamda firmaların ürettiği ürünlerin ambalajlarından tutun da firmanın müşteri ilişkilerinde etkili olan tüm görünür ekipmanlar kurumsal kimlik çalışmalarının bir ürünü olarak değer kazanmaktadır. Dolayısıyla firmanın ürünleri, üretim merkezleri (bina, fabrika, ofisler), firmanın kurum dışı iletişiminde etkili rol oynayan kartvizitler, broşürler, faturalar, kağıtlar, dosyalar, afişler gibi pek çok farklı ekipman kurumsal kimlik faaliyet alanını oluşturmaktadır.

Profesyonel Kurumsal Kimlik Tasarımı

Firmanıza ait hiçbir detayın atlanmadan, firmanızın tüm alanlardaki imajına pozitif etkide bulunacak kurumsal kimlik oluşturulmasında alanında uzman ekibimizin desteğinden yararlanabilirsiniz. Bu bağlamda firmanızın prestijine ve hedef kitlenizin gözündeki konumuna doğrudan pozitif etki edecek araçların geliştirilmesi, tasarımların yapılması ve uygulamaya geçirilmesi konularında profesyonel hizmet sunan ekibimiz, firmanızın en iyi şekilde imaj oluşturmasındaki çalışmalarını titizlikle yerine getirmektedir. Kurumsal kimlik çalışmalarımız hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmak ve firmanızın gelişiminde önemli adımlar atmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.